Δημοκρατίας 13, Πάτρα, Αχαΐας - Τ.Κ.: 26500

Τηλέφωνο: 6942480737

E-mail: dimopoulosxylergon@gmail.com

Υπεύθυνος: Δημόπουλος Παναγιώτης

Κατηγορία: ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Επισκεψιμότητα: 5865

Ιστοσελίδα: http://www.dim-xylergon.gr